Şirket Profili

MEGE Hakkında

Türkiye'nin ilk özel Jeotermal Enerji Santrali Dora-1 bizimle hayat buldu. Ve elbette Dora-2, Dora-3 ve Dora-4...

Merkezi Aydın’da bulunan, Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.Ş. 1999 yılında kurulmuştur. “Salavatlı Jeotermal Sahası”nda jeotermal enerjiden, elektrik enerjisi üretimi amacıyla kurulan Şirket; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde serbestleşen elektrik piyasasının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamakta olan bir yatırım firmasıdır.

“Türkiye’nin ilk özel sektör jeotermal elektrik santral yatırımı” olma özelliği ile MB Holding için bir onur kaynağı 8,5 MWe kapasiteli DORA-1 JES (Jeotermal Elektrik Santrali) Mayıs 2006 tarihinde üretime başlamıştır. Dora-1 tesisinin üretime alınmasını takiben jeotermal sahada sistematik şekilde ve devamlı jeotermal rezervuar gözlemi yapılarak bu güne kadar kademeli olarak işletmeye alınan 5 adet jeotermal santral ünitesi ile Salavatlı Jeotermal Sahasında toplamda 70 MWe kurulu güç kapasitesine ulaşılmıştır. Çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermalin kullanımıyla bugün itibariyle Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.Ş. tarafından elektrik üretimi devam eden Dora-1, Dora-2, Dora-3A, Dora-3B ve Dora-4 JES tesislerinde toplamda 74 MWe kapasitede elektrik enerjisi anlık olarak ulusal şebekeye aktarılmaktadır.

Tesislerimiz; dünyada 35 ülkede uygulanan, jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretim teknolojisinin en yaygın olarak kullanıldığı, alanında dünyadaki en son teknoloji olan hava soğutmalı Binary System - Organic Rankine Cycle sisteminde tasarlanmış ve inşaa edilmiştir. Şirketimiz tarafından Aydın, Salavatlı Jeotermal Sahasında sondajları yapılan üretim kuyularından elde edilen, 170°C - 160°C sıcaklığındaki jeotermal akışkanın; 160°C ile 70°C arasındaki ısı enerjisini elektrik enerjisi üretimi amacı ile kullanılmaktadır. Jeotermal akışkan elektrik enerjisi üretimi için ısı transferi amacıyla ısı eşanjörlerinden geçirilmekte ve jeotermal akışkanın ısı enerjisi ikincil akışkan olan N-pentan’a nakledilmektedir.

Düşük sıcaklıklarda yüksek buharlaşma basıncına sahip olan ikincil akışkan, yüksek basıncıyla pentan türbinini döndürmekte ve jeneratör vasıtasıyla elektrik enerjisi üretilmektedir. Buharlaşan pentan türbine ulaştığında, pentanın genleşmesi sonucu kazanılan kinetik enerjinin dönüşümüyle döner şaft gücü üretir. Pentan türbinlerinde enerjisi dönüştürülen basınçlı pentan buharı hava soğutmalı kondensere yönlenir ve bu alanda sıvılaşır. Sıvılaşan pentan tekrar ön ısı eşanjörlerine pompalanır. Her iki seviyedeki pentanın ısı alışverişi kapalı bir çevrimdir ve birbirinden tamamen bağımsızdır. Tesiste elektrik enerjisi üretimi esnasında pentan kapalı devre ve sızdırmazdır. İşlem sonunda 70°C’ye kadar sıcaklığı düşen jeotermal akışkan reenjeksiyon kuyuları ile rezervuara geri basılmaktadır. Bu sayede rezervuar parametrelerinin korunması ve kaynağın devamlılığı sağlanmaktadır. Elektrik enerjisi üretildikten sonra elde kalan atık ısı entegre sera tesislerimizde seranın ısıtılması amacıyla kullanılmaktadır.

Yatırımı tamamlanan tesislerimizde %100 reenjeksiyon uygulanmakta olduğu için, kesinlikle çevre kirliliği söz konusu olmamakta ve jeotermal akışkan atmosfere açılmadan kapalı devre olarak rezervuara geri basılmaktadır. Jeotermal kuyuların üretime alındığında üretim kuyu başlarına inhibitör sistemi ve dozajlama üniteleri kullanılarak, jeotermal akışkanın kuyu içinde korozyon ve silis çökelmelerine yol açması tamamen önlenmiş ve bu başarılı çalışma, sektörde yatırım yapan diğer firmalara örnek teşkil etmiştir.

MB Grup Şirketleri

MB Holding, bünyesinde barındırdığı 10'u aşkın şirket ve markaları ile inşaat, sanayi, giyim, gıda, enerji, günlük kullanım eşyaları vb. sektöründe faaliyetini tüm hızıyla sürdürmektedir...