Politikamız

MEGE Politikaları

Kalite, İş Sağlığı-Güvenliği ve Çevre Politikaları'mızı detaylı olarak inceleyebilir ve aklınıza takılan sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yapmış olduğumuz tüm işlerin; ürün kalitesi, İş Sağlığı & Güvenliği ve çevre bilinci içerisinde; çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve faaliyetlerimizle ilgili tüm tarafları ve kurumumuzun tecrübelerini de göz önüne alınarak gerçekleştirmek başlıca hedefimizdir.

Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olarak aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmeyi taahhüt ederiz;

  • Müşteri talep ve şikâyetlerini değerlendirerek, müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde temin edilmesi;
  • Yerine getirmekle sorumlu olduğumuz faaliyet konusu hizmetin, en uygun malzeme ve işçilik kullanılarak, zamanında ve eksiksiz olarak; İş Sağlığı, Güvenliği kurallarına uyarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlayarak ve çevreyi koruyarak kirliliğin önlenmesinin sağlanması;
  • Hammadde, malzeme ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak, doğal kaynakların korunması, kullanımının azaltılması, faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıkların en aza indirilmesi ve uygun olduğu takdirde geri kazanılmasına yönelik çalışılması;
  • Yapılan faaliyetlerle uygun altyapı, çalışma ortamı, teçhizatların bulundurulması, kaliteli, İş Sağlığı & Güvenliğine ve çevrenin korunmasına yönelik uygun malzemelerin sağlanması;
  • Değişen iş ve düzenlemelerin ihtiyaç duyduğu konulara paralel olarak kalite, İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre performansının gözden geçirilip iyileştirilmesi ve buna yönelik olarak yasalara ve diğer şartlara uyulması, ayrıca teknolojik gelişmelerin takip edilmesi;
  • Çalışanların, ilgili tarafların kalite, İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre konularında bilinçlenmeleri için gerekli eğitimin verilmesi;
  • Kalite, İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre bilincinin yaratılması ve gözden geçirilmesine yönelik olarak ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 sistem şartlarının yerine getirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi başta MENDERES Geothermal Elektrik Üretim A.Ş. Üst Yönetimi olmak üzere tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır.

MB Grup Şirketleri

MB Holding, bünyesinde barındırdığı 10'u aşkın şirket ve markaları ile inşaat, sanayi, giyim, gıda, enerji, günlük kullanım eşyaları vb. sektöründe faaliyetini tüm hızıyla sürdürmektedir...