Hedefler

MEGE Hedefleri

Her yıl daha da artan kapasite hedefiyle daha fazla enerji, doğaya daha fazla saygı…

Jeotermal akışkanın elde edildiği kuyuların üretime açıldığı ilk günkü gibi yüksek verimlilikte ve jeotermal sahanın yenilenebilirlik vasfını kaybetmeden yönetilmesi gerekmektedir. Bu özellik jeotermal rezerv alanının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kuyu verimliliğin sürekli ve yüksek tutulması açısından da vazgeçilmez bir şarttır. Aksine yapılacak rezervuar yönetimi ülke jeotermal kaynaklarının yenilenebilirlik vasfını kaybettirecek ve bu durum güç/enerji kaybına neden olacaktır.

Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda yerli ve yenilenebilir kaynaklı JES tesislerinden ve jeotermal kaynaktan optimum fayda elde edilmesi gerekliliği yanında, yeraltından çıkarılarak enerji üretimi ve ısıtma gibi çeşitli amaçlarla kullanılan jeotermal kaynak sularının tamamının akışkanın alındığı formasyona reenjekte edilmesi gerekmektedir.

MB Holding A.Ş. çevre dostu ve alternatif enerji kaynağı olan jeotermal enerji kullanarak Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.Ş. ile yaptığı yatırımlar sonucunda bugün için; %100 reenjeksiyon uygulaması yaparak yılda 500 Milyon kWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmektedir. Bu amaca yönelik konulan hedefler;

  • Jeotermal Elektrik Santrali’nin mevcut kapasitesinin maksimum oranda elektrik enerjisine çevrilmesinin sağlanması,
  • Elektrik piyasasında enerji tedarikinde sürekliliğin ve güvenliğin sağlanması,
  • Sektörün gelişimine örnek teşkil edecek çalışmaların takibi ve yönetilmesi yanında enerji verimliliğini gözeterek yeni projelerin geliştirilmesi,
  • Salavatlı Jeotermal Sahasında bulunan jeotermal enerji potansiyelini kaynağın yenilenebilirlik vasfını kaybettirmeden güvenilir ve kaliteli biçimde ülke ekonomisine kazandırılması,
  • Sürdürülebilir kaynak yönetimine titizlikle uyulması ve bu prensipten kesinlikle ödün verilmemesi,
  • Jeotermal sahanın optimum şekilde işletilmesinin hedeflenmesi,
  • Yerli, temiz, yenilenebilir, potansiyel enerji deposu konumundaki doğal jeotermal enerji kaynaklarımızın kullanımıyla ülke elektrik enerjisi arz güvenliğinin desteklenmesi,

Sektörel anlamda jeotermal enerji politikası oluşturulması yönünde çalışma yapılmaktadır. Jeotermal enerjinin kullanımı teşvik edilmelidir. Yapılacak yatırımlar, imkânlar dâhilinde mümkün olduğunca jeotermal enerjinin kullanılacağı entegre tesisler şeklinde planlanmalıdır. Jeotermal sahaların potansiyeli tam olarak belirlenmeli ve buna uygun olarak santrallerin kapasiteleri kademeli olarak arttırılmalı, geliştirilecek projelerin yapılabilirlik koşullarında entegre kullanım amaçlı olmasına özen gösterilmelidir. Ülke kaynaklarımızın yok edilmemesi için reenjeksiyon uygulaması kesinlikle yapılması ve devamlı denetim altında tutulmalıdır.

MB Grup Şirketleri

MB Holding, bünyesinde barındırdığı 10'u aşkın şirket ve markaları ile inşaat, sanayi, giyim, gıda, enerji, günlük kullanım eşyaları vb. sektöründe faaliyetini tüm hızıyla sürdürmektedir...