{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"1205","modulename":"contents","cat_id":"53","title":"MB HOLD\u0130NG, 17 MW\u2019LIK DORA-4 JEOTERMAL SANTRAL\u0130 \u0130\u00c7\u0130N \u0130MZALARI ATTI","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/tr\/haberler-3\/mb-holding-17-mw-lik-dora-4-jeotermal-santrali-icin-imzalari-atti-1","seoTitle":"mb-holding-17-mw-lik-dora-4-jeotermal-santrali-icin-imzalari-atti-1","content":"

\r\n\tGeçti\u011fimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z kat\u0131l\u0131m\u0131yla temeli at\u0131lan, MB Holding’in Grup \u015eirketlerinden Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e’ye ba\u011fl\u0131 DORA-4 Jeotermal Elektrik Santrali’nin tedarik sözle\u015fmesi dün gerçekle\u015fti. MB Holding’in Ayd\u0131n ofisinde gerçekle\u015ftirilen imza törenine, MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, Ormat Systems Ltd. firmas\u0131 Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Lucien Bron\u0131ch\u0131, MB Holding Yönetimi ve Ormat Systems Yöneticileri kat\u0131ld\u0131.
\r\n\t   \u0130mza töreninde konu\u015fan MB Holding A.\u015e. Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat “Jeotermal sahalarda i\u015fletmelerin sa\u011fl\u0131kl\u0131 olarak yürütülebilmesi, kaynak sürdürülebilirli\u011finin ve yenilenebilirli\u011finin sa\u011flanmas\u0131 bizim için bir sosyal sorumluluktur. Türkiye’nin ilk özel jeotermal tesisi olan 8,5 MWe gücünde ki Dora-1’i ülkemize kazand\u0131rarak emsal karbon yak\u0131tlar\u0131ndan enerji üretimine k\u0131yasla karbondioksit emisyonunu azaltt\u0131\u011f\u0131m\u0131z gibi petrol için harcanan döviz girdilerinin de azalmas\u0131na katk\u0131da bulunduk. Rakamlarla ifade etmek gerekirse ilk projede y\u0131lda 32 bin ton, Dora-2 projesinde y\u0131lda 45 bin ton, Dora-3’te ise 110 bin ton karbondioksit emisyon azalt\u0131m\u0131 sa\u011flad\u0131k. Bu tablo bize onur veriyor. Gelecek ku\u015faklara temiz bir dünya b\u0131rakmak istiyoruz. Bunun içinde çok çal\u0131\u015f\u0131yoruz.  ” diyerek sözle\u015fmeyi imzalad\u0131.
\r\n\tBALAT: ‘’ JEOTERMAL\u0130 KORUMAK VE YA\u015eATMAK VATAN\u0130 GÖREVD\u0130R”
\r\n\t     \u0130mza sonras\u0131nda sorulan sorulara cevap veren Muharrem Balat; ‘’2 y\u0131l önce temelini att\u0131\u011f\u0131m\u0131z 34 MWe Kurulu güce sahip Dora-3 Ünite-1 ve Dora-3 Ünite-2 santral projelerimizin aç\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 Say\u0131n Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131m\u0131z Taner Y\u0131ld\u0131z’\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla gerçekle\u015ftirdik. Bakan\u0131m\u0131z enerji yat\u0131r\u0131mlar\u0131nda önder bir ki\u015fi. Bu yüzden \u015firketlere tam destek veriyor. Bundan sonra hedefimiz \u015fuan tedarik sözle\u015fmesini imzalad\u0131\u011f\u0131m\u0131z 17 MWe gücündeki Dora-4 projesini 2015’te hayata geçirmek. Böylelikle kurulu gücümüz yakla\u015f\u0131k 70 MWe’a ç\u0131kacakt\u0131r. Hepimizin bildi\u011fi gibi her geçen gün biraz daha tükenen fosil enerji kaynaklar\u0131na alternatif  olan yenilenebilir  enerji kaynaklar\u0131n\u0131n önemi giderek artmaktad\u0131r. Bu kaynaklar\u0131 korumak ve ya\u015fatmak bu vatani bir görevdir.” \u015feklinde konu\u015ftu.
\r\n\tSözlerini \u015föyle noktalayan Balat; “Jeotermal enerji temiz, yerli ve sürdürülebilir bir enerji kayna\u011f\u0131d\u0131r. D\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 olmayan enerji, ulusald\u0131r. Ulusal bir enerji kayna\u011f\u0131 ise ucuzdur. Jeotermal kaynak sürekli gözlemlenmeli, do\u011fru bir biçimde i\u015fletilmeli ve kayna\u011f\u0131n sonsuz ömre sahip olmas\u0131 sa\u011flanmal\u0131d\u0131r’’ dedi.
\r\n\tYap\u0131lan konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan Ormat Systems Ltd. firmas\u0131 Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Lucien Bron\u0131ch\u0131, MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat’a böyle bir günün hat\u0131ras\u0131 olarak hediye takdim etti. \u0130mza töreni toplu foto\u011frafla son buldu.<\/p>\r\n","keywords":"MB HOLD\u0130NG, 17 MW\u2019LIK DORA-4 JEOTERMAL SANTRAL\u0130 \u0130\u00c7\u0130N \u0130MZALARI ATTI","description":"MB HOLD\u0130NG, 17 MW\u2019LIK DORA-4 JEOTERMAL SANTRAL\u0130 \u0130\u00c7\u0130N \u0130MZALARI ATTI","langsTitle":{"tr":"MB HOLD\u0130NG, 17 MW\u2019LIK DORA-4 JEOTERMAL SANTRAL\u0130 \u0130\u00c7\u0130N \u0130MZALARI ATTI","en":"MB HOLD\u0130NG, APPENDED THE SIGNATURES FOR 17 MW DORA-4 GEOTHERMAL POWER PLANT"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tGeçti\u011fimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z kat\u0131l\u0131m\u0131yla temeli at\u0131lan, MB Holding’in Grup \u015eirketlerinden Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e’ye ba\u011fl\u0131 DORA-4 Jeotermal Elektrik Santrali’nin tedarik sözle\u015fmesi dün gerçekle\u015fti. MB Holding’in Ayd\u0131n ofisinde gerçekle\u015ftirilen imza törenine, MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, Ormat Systems Ltd. firmas\u0131 Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Lucien Bron\u0131ch\u0131, MB Holding Yönetimi ve Ormat Systems Yöneticileri kat\u0131ld\u0131.
\r\n\t   \u0130mza töreninde konu\u015fan MB Holding A.\u015e. Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat “Jeotermal sahalarda i\u015fletmelerin sa\u011fl\u0131kl\u0131 olarak yürütülebilmesi, kaynak sürdürülebilirli\u011finin ve yenilenebilirli\u011finin sa\u011flanmas\u0131 bizim için bir sosyal sorumluluktur. Türkiye’nin ilk özel jeotermal tesisi olan 8,5 MWe gücünde ki Dora-1’i ülkemize kazand\u0131rarak emsal karbon yak\u0131tlar\u0131ndan enerji üretimine k\u0131yasla karbondioksit emisyonunu azaltt\u0131\u011f\u0131m\u0131z gibi petrol için harcanan döviz girdilerinin de azalmas\u0131na katk\u0131da bulunduk. Rakamlarla ifade etmek gerekirse ilk projede y\u0131lda 32 bin ton, Dora-2 projesinde y\u0131lda 45 bin ton, Dora-3’te ise 110 bin ton karbondioksit emisyon azalt\u0131m\u0131 sa\u011flad\u0131k. Bu tablo bize onur veriyor. Gelecek ku\u015faklara temiz bir dünya b\u0131rakmak istiyoruz. Bunun içinde çok çal\u0131\u015f\u0131yoruz.  ” diyerek sözle\u015fmeyi imzalad\u0131.
\r\n\tBALAT: ‘’ JEOTERMAL\u0130 KORUMAK VE YA\u015eATMAK VATAN\u0130 GÖREVD\u0130R”
\r\n\t     \u0130mza sonras\u0131nda sorulan sorulara cevap veren Muharrem Balat; ‘’2 y\u0131l önce temelini att\u0131\u011f\u0131m\u0131z 34 MWe Kurulu güce sahip Dora-3 Ünite-1 ve Dora-3 Ünite-2 santral projelerimizin aç\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 Say\u0131n Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131m\u0131z Taner Y\u0131ld\u0131z’\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla gerçekle\u015ftirdik. Bakan\u0131m\u0131z enerji yat\u0131r\u0131mlar\u0131nda önder bir ki\u015fi. Bu yüzden \u015firketlere tam destek veriyor. Bundan sonra hedefimiz \u015fuan tedarik sözle\u015fmesini imzalad\u0131\u011f\u0131m\u0131z 17 MWe gücündeki Dora-4 projesini 2015’te hayata geçirmek. Böylelikle kurulu gücümüz yakla\u015f\u0131k 70 MWe’a ç\u0131kacakt\u0131r. Hepimizin bildi\u011fi gibi her geçen gün biraz daha tükenen fosil enerji kaynaklar\u0131na alternatif  olan yenilenebilir  enerji kaynaklar\u0131n\u0131n önemi giderek artmaktad\u0131r. Bu kaynaklar\u0131 korumak ve ya\u015fatmak bu vatani bir görevdir.” \u015feklinde konu\u015ftu.
\r\n\tSözlerini \u015föyle noktalayan Balat; “Jeotermal enerji temiz, yerli ve sürdürülebilir bir enerji kayna\u011f\u0131d\u0131r. D\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 olmayan enerji, ulusald\u0131r. Ulusal bir enerji kayna\u011f\u0131 ise ucuzdur. Jeotermal kaynak sürekli gözlemlenmeli, do\u011fru bir biçimde i\u015fletilmeli ve kayna\u011f\u0131n sonsuz ömre sahip olmas\u0131 sa\u011flanmal\u0131d\u0131r’’ dedi.
\r\n\tYap\u0131lan konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan Ormat Systems Ltd. firmas\u0131 Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Lucien Bron\u0131ch\u0131, MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat’a böyle bir günün hat\u0131ras\u0131 olarak hediye takdim etti. \u0130mza töreni toplu foto\u011frafla son buldu.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\tThe supply agreement of DORA-4 Geothermal Power Plant of Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e., one of the Group Companies of MB Holding was realized yesterday, for which the groundbreaking ceremony was realized in the past few days with the participation of Taner Y\u0131ld\u0131z, the Minister of Energy and Natural Resources,, Taner Y\u0131ld\u0131z, the Minister of Energy and Natural Resources. Muharrem Balat, the Chairman of the Board of Directors of MB Holding, Lucien Bronichi, the Chairman of the Board of Directors of Ormat Systems Ltd., MB Holding Management and Ormat Systems Directors participated in the signature ceremony which took place at Ayd\u0131n office of MB Holding.
\r\n\tMuharrem Balat, the Chairman of the Board of Directors of MB Holding, who spoke during the signature ceremony said "It is a social responsibility for us to provide resource sustainability and renewability for the sound operation at the geothermal sites. By bringing in our country, 8,5 MW Dora-1, which is the first private geothermal facilities of Turkey, we reduced the carbon dioxide emission when compared to energy generation from the similar carbon fuels as well as we contributed to the reduction of foreign exchange inflow spent for petroleum. If we are to express in figures, we provided annually 32.000 tons of carbon dioxide emission reduction in the first project, 45.000 tons in Dora-2 project and 110.000 tons in Dora-3 project. We are proud for this. We want to leave a clean world to the next generations. And we work hard for this" and signed the agreement.<\/p>\r\n

\r\n\tBALAT: ‘’ IT IS A NATIONAL MISSION TO PROTECT AND KEEP GEOTHERMAL ALIVE”<\/p>\r\n

\r\n\t    Answering the questions following the signature of the agreement, Muharrem Balat said; "With the participation of Taner Y\u0131ld\u0131z, the Minister of Energy and Natural Resources, we realized the opening of our Dora-3 Unit-1 and Dora-3 Unit-2 power plant projects with installed capacity of 34 MW for which we laid the foundations 2 years ago. Our Minister is a leading personality in the field of energy investments. As a result of this he provides full support to the companies. Our target after now is to implement in 2015, 17 MW Dora-4 project for which we just signed the supply agreement. This way, our installed capacity shall rise approximately to 70 MW. As known by all of us, the significance of renewable energy resources which are the alternatives for the fossil energy resources that are gradually consumed each day is increasing day by day. It is a national mission to protect these resources and keep them alive." Concluding his words, Balat said; "Geothermal energy is a clean, domestic and sustainable energy resource. The energy without foreign-source dependency is national. A national energy resource is cheap. Geothermal resources should continuously be observed, should be operated in a correct manner and it should be provided that the resource has an endless life."
\r\n\tFollowing the speeches given, Lucien Bronichi, the Chairman of the Board of Directors of Ormat Systems Ltd gave a present to Muharrem Balat, the Chairman of the Board of Directors of MB Holding, as a memory for this day. The signature ceremony is concluded by a group photograph.<\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"MB HOLD\u0130NG, 17 MW\u2019LIK DORA-4 JEOTERMAL SANTRAL\u0130 \u0130\u00c7\u0130N \u0130MZALARI ATTI","en":"MB HOLD\u0130NG, APPENDED THE SIGNATURES FOR 17 MW DORA-4 GEOTHERMAL POWER PLANT"},"langsDescription":{"tr":"MB HOLD\u0130NG, 17 MW\u2019LIK DORA-4 JEOTERMAL SANTRAL\u0130 \u0130\u00c7\u0130N \u0130MZALARI ATTI","en":"MB HOLD\u0130NG, APPENDED THE SIGNATURES FOR 17 MW DORA-4 GEOTHERMAL POWER PLANT"},"catTitle":"Haberler","cats":[{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"},{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"}],"catsSorted":[{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"},{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"}],"type":"2","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"0000-00-00 00:00:00","updated":"2017-09-21 14:13:10","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"1345","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image577501d7de526.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image577501d7de526.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image577501d7de526.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image577501d7de526.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image577501d7de526.jpg","fileName":"image577501d7de526.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"1345","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image577501d7de526.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image577501d7de526.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image577501d7de526.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image577501d7de526.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image577501d7de526.jpg","fileName":"image577501d7de526.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":null,"website":null,"email":null,"phone":null,"fax":null,"coordinates":false,"code":"","moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/haberler-3\/haberler-2"}}