{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"227","modulename":"contents","cat_id":"53","title":"DORA-3 \u00dcretiyor, T\u00fcrkiye Kazan\u0131yor","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/tr\/haberler-3\/dora-3-uretiyor-turkiye-kazaniyor-1","seoTitle":"dora-3-uretiyor-turkiye-kazaniyor-1","content":"

\r\n\tMB Holding bünyesindeki Türkiye'nin ilk özel jeotermal enerji santrali olma özelli\u011fini ta\u015f\u0131yan DORA-1 Santralini 2006 y\u0131l\u0131nda, DORA-2 Santralini ise 2010 y\u0131l\u0131nda i\u015fletmeye alm\u0131\u015f olan Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e(MEGE) Ayd\u0131n bölgesindeki üçüncü yat\u0131r\u0131m\u0131 olan DORA-3 santralinin ilk etab\u0131n\u0131n deneme üretimi çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 ba\u015far\u0131yla gerçekle\u015ftirdi.
\r\n\t
\r\n\t2010 Y\u0131l\u0131nda Dora-2 jeotermal enerji santralinin devreye girmesi ile y\u0131lda 132 Milyon kW saat elektrik enerjisi üretimi gerçekle\u015ftiren MB Holding, Türkiye’nin en yüksek kurulu güçte Binary santral\u0131 olan Dora-3 tesisinin ilk etab\u0131n\u0131n deneme üretimini ba\u015far\u0131yla gerçekle\u015ftirdi.
\r\n\t
\r\n\t Ba\u015fbakan Recep Tayyip Erdo\u011fan’\u0131n aç\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapaca\u011f\u0131 Dora-3 santrali ile toplam kurulu güç kapasitesini 50 MWe’\u0131n üzerine ç\u0131karm\u0131\u015f olan Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e’nin hedefi Dora-4 ve Dora-5 projeleri ile jeotermal yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 büyüterek Türkiye’nin do\u011fal enerji kaynaklar\u0131ndan maksimum fayday\u0131 sa\u011flayabilmek.
\r\n\t
\r\n\tDora-3 tesisinin ilk etab\u0131nda konu\u015fan ve jeotermal enerjinin en büyük özelliklerinden birinin temiz enerji oldu\u011funu dile getiren MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat; “Bilindi\u011fi üzere Jeotermal enerji yerli, temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kayna\u011f\u0131d\u0131r. Yerli kaynaklar\u0131m\u0131z\u0131 daha fazla de\u011ferlendirmemiz laz\u0131m. Bu manada her bir megavata yerli kaynak olarak de\u011fer veriyoruz. Kullan\u0131m\u0131 rahat, güvenilir ve çevre dostu olan bu kaynak sayesinde santrallerimiz, y\u0131lda do\u011falgaza harcanmas\u0131 gereken (32 Milyon USD) dövizi ülkemize kazand\u0131rmaktad\u0131r. \u015eu anda Türkiye’de toplam jeotermal santral kurulu gücü 241,7 MWe’a ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131r. Bu miktar 2015’te Türkiye toplam\u0131nda 500 MWe, 2020’de ise 1000 MWe’a kadar ç\u0131kacakt\u0131r. Bu yat\u0131r\u0131mlar ülkemiz için çok önemli tesislerdir“ dedi.
\r\n\t
\r\n\tDora-3 santralinin 17 MW’l\u0131k ikinci etab\u0131n\u0131 ise, Mart ay\u0131nda devreye alacak olan ve jeotermal saha üzerinde yat\u0131r\u0131mlar\u0131na 4. ve 5. Santraller ile de devam edecek olan MB Holding, Termal turizm yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 ise 2014’te ba\u015flatacak. Konu ile ilgili konu\u015fan Balat; “ Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olacak, termal projemiz. Hem dinlenme hem de tedavi amaçl\u0131 yürütece\u011fimiz bu projeyi, uzman bir kadro ile ilerletiyoruz. Jeotermal su bulunmaz bir nimet. Herkesin bu nimetten faydalanmas\u0131 için elimizden gelenin en iyisini yap\u0131yoruz” diye konu\u015ftu.
\r\n\t
\r\n\t45 y\u0131ll\u0131k geçmi\u015fi ile ayn\u0131 zamanda Türkiye ekonomisinin ve giri\u015fimcilerinin de kat etti\u011fi yolun renkli ve canl\u0131 bir örne\u011fi olan MB Holding’in Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, yurtiçinde ve özellikle yurtd\u0131\u015f\u0131nda yeni projelere imza atarak organik bir \u015fekilde büyümeye devam etmeyi, Türk insan\u0131na ve Türkiye ekonomisine en iyi \u015fekilde hizmet etmeyi, faydal\u0131 olmay\u0131 hedeflediklerini belirterek sözlerini noktalad\u0131.
\r\n\t
\r\n\t <\/p>\r\n","keywords":"DORA-3 \u00dcretiyor, T\u00fcrkiye Kazan\u0131yor","description":"DORA-3 \u00dcretiyor, T\u00fcrkiye Kazan\u0131yor","langsTitle":{"tr":"DORA-3 \u00dcretiyor, T\u00fcrkiye Kazan\u0131yor","en":"DORA-3 Produces, Turkey Wins"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tMB Holding bünyesindeki Türkiye'nin ilk özel jeotermal enerji santrali olma özelli\u011fini ta\u015f\u0131yan DORA-1 Santralini 2006 y\u0131l\u0131nda, DORA-2 Santralini ise 2010 y\u0131l\u0131nda i\u015fletmeye alm\u0131\u015f olan Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e(MEGE) Ayd\u0131n bölgesindeki üçüncü yat\u0131r\u0131m\u0131 olan DORA-3 santralinin ilk etab\u0131n\u0131n deneme üretimi çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 ba\u015far\u0131yla gerçekle\u015ftirdi.
\r\n\t
\r\n\t2010 Y\u0131l\u0131nda Dora-2 jeotermal enerji santralinin devreye girmesi ile y\u0131lda 132 Milyon kW saat elektrik enerjisi üretimi gerçekle\u015ftiren MB Holding, Türkiye’nin en yüksek kurulu güçte Binary santral\u0131 olan Dora-3 tesisinin ilk etab\u0131n\u0131n deneme üretimini ba\u015far\u0131yla gerçekle\u015ftirdi.
\r\n\t
\r\n\t Ba\u015fbakan Recep Tayyip Erdo\u011fan’\u0131n aç\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 yapaca\u011f\u0131 Dora-3 santrali ile toplam kurulu güç kapasitesini 50 MWe’\u0131n üzerine ç\u0131karm\u0131\u015f olan Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e’nin hedefi Dora-4 ve Dora-5 projeleri ile jeotermal yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 büyüterek Türkiye’nin do\u011fal enerji kaynaklar\u0131ndan maksimum fayday\u0131 sa\u011flayabilmek.
\r\n\t
\r\n\tDora-3 tesisinin ilk etab\u0131nda konu\u015fan ve jeotermal enerjinin en büyük özelliklerinden birinin temiz enerji oldu\u011funu dile getiren MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat; “Bilindi\u011fi üzere Jeotermal enerji yerli, temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kayna\u011f\u0131d\u0131r. Yerli kaynaklar\u0131m\u0131z\u0131 daha fazla de\u011ferlendirmemiz laz\u0131m. Bu manada her bir megavata yerli kaynak olarak de\u011fer veriyoruz. Kullan\u0131m\u0131 rahat, güvenilir ve çevre dostu olan bu kaynak sayesinde santrallerimiz, y\u0131lda do\u011falgaza harcanmas\u0131 gereken (32 Milyon USD) dövizi ülkemize kazand\u0131rmaktad\u0131r. \u015eu anda Türkiye’de toplam jeotermal santral kurulu gücü 241,7 MWe’a ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131r. Bu miktar 2015’te Türkiye toplam\u0131nda 500 MWe, 2020’de ise 1000 MWe’a kadar ç\u0131kacakt\u0131r. Bu yat\u0131r\u0131mlar ülkemiz için çok önemli tesislerdir“ dedi.
\r\n\t
\r\n\tDora-3 santralinin 17 MW’l\u0131k ikinci etab\u0131n\u0131 ise, Mart ay\u0131nda devreye alacak olan ve jeotermal saha üzerinde yat\u0131r\u0131mlar\u0131na 4. ve 5. Santraller ile de devam edecek olan MB Holding, Termal turizm yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 ise 2014’te ba\u015flatacak. Konu ile ilgili konu\u015fan Balat; “ Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olacak, termal projemiz. Hem dinlenme hem de tedavi amaçl\u0131 yürütece\u011fimiz bu projeyi, uzman bir kadro ile ilerletiyoruz. Jeotermal su bulunmaz bir nimet. Herkesin bu nimetten faydalanmas\u0131 için elimizden gelenin en iyisini yap\u0131yoruz” diye konu\u015ftu.
\r\n\t
\r\n\t45 y\u0131ll\u0131k geçmi\u015fi ile ayn\u0131 zamanda Türkiye ekonomisinin ve giri\u015fimcilerinin de kat etti\u011fi yolun renkli ve canl\u0131 bir örne\u011fi olan MB Holding’in Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, yurtiçinde ve özellikle yurtd\u0131\u015f\u0131nda yeni projelere imza atarak organik bir \u015fekilde büyümeye devam etmeyi, Türk insan\u0131na ve Türkiye ekonomisine en iyi \u015fekilde hizmet etmeyi, faydal\u0131 olmay\u0131 hedeflediklerini belirterek sözlerini noktalad\u0131.
\r\n\t
\r\n\t <\/p>\r\n","en":"

\r\n\tMenderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e(MEGE), part of MB Holding, which put Dora-1, the first private Geothermal Energy Plant in Turkey, into operation in 2006, and DORA-2 Plant in 2010, has completed the trial production work of the first part of the DORA-3 Plant as the third investment in the Ayd\u0131n area.
\r\n\t
\r\n\tMB Holding, manufacturing 132 million kWh electrical energy with Dora-2 geothermal energy plant coming into play in 2010, completed the trial production of the first part of the Dora-3, Turkey's biggest installed capacity Binary plant.
\r\n\t
\r\n\tMenderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e, having raised the installed power capacity to 50NWe with the Dora-3 plant planned to be inaugurated by Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, aim to enhance their geothermal investments with Dora-4 and Dora-5  and to make the most of Turkey's natural energy resources.
\r\n\t
\r\n\tMB Holding Chairman of the Board Muharrem Balat, speaking about first part of the Dora-3 plant and expressing that one of the most significant features of geothermal energy is its cleanliness, stated that: "As it is well known, geothermal energy is a local, clean, renewable and sustainable energy resource.  We should be taking more advantage of our local resources.  In this manner, we value each megawatt as part of the local resource. With the practical, reliable and environmentally-friendly resource our plants are saving our country the (32 Million USD) foreign currency that would be spent for natural gas.  At the moment, the geothermal plant installed capacity has reached 241.7 New totally in Turkey. This amount will reach  500 MWe totally in Turkey in 2015, and 1000 MWe in 2020.  These plants are very significant investments for our country.
\r\n\t
\r\n\tMB Holding, planning to activate the second 17MW part of the Dora-3 plant in March and will continue its investments in the geothermal field with the 4th and 5th plants, will begin its Thermal tourism investments in 2014.  On this subject, Balat stated; "Our thermal project is going to be one of the biggest in Turkey.   This project we will be working on for recreation and healing will be carried on by an expert staff. Geothermal water is a blessing. We are doing our best so that everyone can take advantage of this blessing". 
\r\n\t
\r\n\tMuharrem Balat, Chairman of the Board at MB Holding, a living example of how much the Turkish economy and entrpreneures have come with its 45-year-old history, finished his speech expressing their aims to keep growing organically in and beyond the country by tackling new projects, to service and contribute to the Turkish people and economy in the best way possible.
\r\n\t <\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"DORA-3 \u00dcretiyor, T\u00fcrkiye Kazan\u0131yor","en":"DORA-3 Produces, Turkey Wins"},"langsDescription":{"tr":"DORA-3 \u00dcretiyor, T\u00fcrkiye Kazan\u0131yor","en":"DORA-3 Produces, Turkey Wins"},"catTitle":"Haberler","cats":[{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"},{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"}],"catsSorted":[{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"},{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"}],"type":"2","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"2013-11-14 10:55:34","updated":"2017-09-21 14:13:10","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"596","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5284917eb9290.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5284917eb9290.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5284917eb9290.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5284917eb9290.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5284917eb9290.jpg","fileName":"image5284917eb9290.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"596","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5284917eb9290.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5284917eb9290.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5284917eb9290.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5284917eb9290.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5284917eb9290.jpg","fileName":"image5284917eb9290.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":"","website":null,"email":"","phone":"","fax":"","coordinates":false,"code":null,"moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/haberler-3\/haberler-2"}}