{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"1204","modulename":"contents","cat_id":"53","title":"AS 15 \u00dcRET\u0130M KUYUSUNDA SON A\u015eAMA","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/tr\/haberler-3\/as-15-uretim-kuyusunda-son-asama","seoTitle":"as-15-uretim-kuyusunda-son-asama","content":"

\r\n\tHaziran ay\u0131 içerisinde Dora-3 santralinin ikinci etab\u0131n\u0131n aç\u0131l\u0131\u015f\u0131 ve Dora-4 ‘ün temel atma töreni gerçekle\u015ftirilecek olan Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e.’yi gezen MB HOLD\u0130NG Yönetim kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat,  AS 15 üretim kuyusu sondaj faaliyetlerini yerinde inceleyerek, bilgiler ald\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat MB Holding’in lokomotifi olarak adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e.yi gezerek teknik incelemelerde bulundu. AS 15 Üretim kuyusu sondaj\u0131nda yetkili Süleyman Özdo\u011fru’dan ald\u0131\u011f\u0131 bilgilerden hayli memnun kalan Balat                 “ Santral çal\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n i\u015flerine büyük bir titizlik ve özveriyle yakla\u015fmalar\u0131 bize ba\u015far\u0131y\u0131 getiren en önemli etkenlerden biridir” diye konu\u015ftu.
\r\n\tMB Holding bünyesinde görev alan, halen AS 15 üretim kuyusu sondaj çal\u0131\u015fmalar\u0131ndaki operasyonlar\u0131 takip etti\u011fini ifade eden sondaj dan\u0131\u015fman\u0131 Süleyman Özüdo\u011fru “ Say\u0131n Muharrem Balat’\u0131n ziyareti bizi fazlas\u0131yla memnun etti.  AS 15 üretim kuyusunu gece gündüz büyük bir hassasiyetle çal\u0131\u015farak, 15-20 gün içerisinde testlere haz\u0131r hale getirmeyi amaçl\u0131yoruz” dedi.
\r\n\tBalat’a faaliyetler hakk\u0131nda genel bilgiler veren, 35 y\u0131ll\u0131k ba\u015far\u0131l\u0131 kariyerinde MTA Ege Bölge Müdür Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 görevinde bulunan Özüdo\u011fru sondaj konusunda; “ Sondajc\u0131l\u0131\u011f\u0131 di\u011fer pek çok i\u015flemden ay\u0131ran en önemli özellik görünmeyen bir derinlikte; tamamen tecrübe ve mühendislik hesaplar\u0131yla a\u011f\u0131rl\u0131k, bas\u0131nç ve di\u011fer alg\u0131lama tekniklerinden faydalanarak yap\u0131l\u0131yor olmas\u0131d\u0131r. Her sondaj için olmazsa olmazlar, bilgili, deneyimli personel ve ekipmanlard\u0131r. Jeotermal sondajlar, yüksek s\u0131cakl\u0131klara sahip ve genellikle jeolojik olarak yak\u0131n geçmi\u015fte veya günümüzde devam eder \u015fekilde hareketli, parçalanm\u0131\u015f formasyonlarda yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan di\u011fer sondajlara göre baz\u0131 ek zorluklar içerirler. Bu zorluklar\u0131n a\u015f\u0131lmas\u0131 için jeotermal sondajlarla ilgili okullarda bir bölümün olmas\u0131, özellikle ara eleman anlam\u0131nda meslek okullar\u0131nda sondaj bölümü aç\u0131larak personel yeti\u015ftirilmesi gerekir” diye konu\u015ftu.
\r\n\tGezi s\u0131ras\u0131nda jeotermalin önemi ve üretim a\u015famalar\u0131nda dikkat edilmesi gereken hususlar ve zorluklara de\u011finen, AS 15 üretim kuyusunda görevli Polmak Sondaj Sanayi A.\u015e yetkilisi Ozan K\u0131l\u0131nç ise; “ Jeotermal sondaj çal\u0131\u015fmalar\u0131 oldukça hassas, dikkat edilmesi icap eden çal\u0131\u015fmalard\u0131r. Ancak yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015flerde kaliteyi ve güvenli\u011fi esas edinen MB Holding bu alanda da lokomotif görevi üstelenerek, öncülük etmektedir. Çal\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za 4 \/1\/2” ile 2400 mt kapasiteli IDECO H44 C Rambler sondaj makinas\u0131 ile devam ediyor ve her aç\u0131lan kuyunun bu ülke için faydal\u0131 oldu\u011funu bilinci ile hareket ediyoruz.  Bu yüzden Ayd\u0131n-Salavatl\u0131 sahas\u0131nda ciddi bir istihdam yaratan Say\u0131n Muharrem Balat’a te\u015fekkürü bir borç bilirim. Bu alanda MB Holding’in çözüm orta\u011f\u0131 olarak yer almak bize gurur veriyor” dedi.
\r\n\tGezi çal\u0131\u015fanlarla çektirilen foto\u011fraflarla sona erdi.
\r\n\t <\/p>\r\n","keywords":"AS 15 \u00dcRET\u0130M KUYUSUNDA SON A\u015eAMA","description":"AS 15 \u00dcRET\u0130M KUYUSUNDA SON A\u015eAMA","langsTitle":{"tr":"AS 15 \u00dcRET\u0130M KUYUSUNDA SON A\u015eAMA","en":"THE LAST PHASE OF AS 15 PRODUCTION WELL"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tHaziran ay\u0131 içerisinde Dora-3 santralinin ikinci etab\u0131n\u0131n aç\u0131l\u0131\u015f\u0131 ve Dora-4 ‘ün temel atma töreni gerçekle\u015ftirilecek olan Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e.’yi gezen MB HOLD\u0130NG Yönetim kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat,  AS 15 üretim kuyusu sondaj faaliyetlerini yerinde inceleyerek, bilgiler ald\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat MB Holding’in lokomotifi olarak adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e.yi gezerek teknik incelemelerde bulundu. AS 15 Üretim kuyusu sondaj\u0131nda yetkili Süleyman Özdo\u011fru’dan ald\u0131\u011f\u0131 bilgilerden hayli memnun kalan Balat                 “ Santral çal\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n i\u015flerine büyük bir titizlik ve özveriyle yakla\u015fmalar\u0131 bize ba\u015far\u0131y\u0131 getiren en önemli etkenlerden biridir” diye konu\u015ftu.
\r\n\tMB Holding bünyesinde görev alan, halen AS 15 üretim kuyusu sondaj çal\u0131\u015fmalar\u0131ndaki operasyonlar\u0131 takip etti\u011fini ifade eden sondaj dan\u0131\u015fman\u0131 Süleyman Özüdo\u011fru “ Say\u0131n Muharrem Balat’\u0131n ziyareti bizi fazlas\u0131yla memnun etti.  AS 15 üretim kuyusunu gece gündüz büyük bir hassasiyetle çal\u0131\u015farak, 15-20 gün içerisinde testlere haz\u0131r hale getirmeyi amaçl\u0131yoruz” dedi.
\r\n\tBalat’a faaliyetler hakk\u0131nda genel bilgiler veren, 35 y\u0131ll\u0131k ba\u015far\u0131l\u0131 kariyerinde MTA Ege Bölge Müdür Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 görevinde bulunan Özüdo\u011fru sondaj konusunda; “ Sondajc\u0131l\u0131\u011f\u0131 di\u011fer pek çok i\u015flemden ay\u0131ran en önemli özellik görünmeyen bir derinlikte; tamamen tecrübe ve mühendislik hesaplar\u0131yla a\u011f\u0131rl\u0131k, bas\u0131nç ve di\u011fer alg\u0131lama tekniklerinden faydalanarak yap\u0131l\u0131yor olmas\u0131d\u0131r. Her sondaj için olmazsa olmazlar, bilgili, deneyimli personel ve ekipmanlard\u0131r. Jeotermal sondajlar, yüksek s\u0131cakl\u0131klara sahip ve genellikle jeolojik olarak yak\u0131n geçmi\u015fte veya günümüzde devam eder \u015fekilde hareketli, parçalanm\u0131\u015f formasyonlarda yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan di\u011fer sondajlara göre baz\u0131 ek zorluklar içerirler. Bu zorluklar\u0131n a\u015f\u0131lmas\u0131 için jeotermal sondajlarla ilgili okullarda bir bölümün olmas\u0131, özellikle ara eleman anlam\u0131nda meslek okullar\u0131nda sondaj bölümü aç\u0131larak personel yeti\u015ftirilmesi gerekir” diye konu\u015ftu.
\r\n\tGezi s\u0131ras\u0131nda jeotermalin önemi ve üretim a\u015famalar\u0131nda dikkat edilmesi gereken hususlar ve zorluklara de\u011finen, AS 15 üretim kuyusunda görevli Polmak Sondaj Sanayi A.\u015e yetkilisi Ozan K\u0131l\u0131nç ise; “ Jeotermal sondaj çal\u0131\u015fmalar\u0131 oldukça hassas, dikkat edilmesi icap eden çal\u0131\u015fmalard\u0131r. Ancak yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015flerde kaliteyi ve güvenli\u011fi esas edinen MB Holding bu alanda da lokomotif görevi üstelenerek, öncülük etmektedir. Çal\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za 4 \/1\/2” ile 2400 mt kapasiteli IDECO H44 C Rambler sondaj makinas\u0131 ile devam ediyor ve her aç\u0131lan kuyunun bu ülke için faydal\u0131 oldu\u011funu bilinci ile hareket ediyoruz.  Bu yüzden Ayd\u0131n-Salavatl\u0131 sahas\u0131nda ciddi bir istihdam yaratan Say\u0131n Muharrem Balat’a te\u015fekkürü bir borç bilirim. Bu alanda MB Holding’in çözüm orta\u011f\u0131 olarak yer almak bize gurur veriyor” dedi.
\r\n\tGezi çal\u0131\u015fanlarla çektirilen foto\u011fraflarla sona erdi.
\r\n\t <\/p>\r\n","en":"

\r\n\tVisiting Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e., which is going to make the opening of the second phase of Dora-3 power plant and the groundbreaking ceremony of Dora-4 in June, Muharrem Balat, the President of the Executive Board of MB HOLDING, gathered information by examining the drilling operations of AS 15 production well, on site.
\r\n\tMuharrem Balat, the President of the Executive Board of MB Holding, made technical investigations by visiting the locomotive of MB Holding – Menderes Geothermal Elektrik Üretim A.\u015e. Having been pleased with the information, given by Süleyman Özdo\u011fru, who was one of the officials in the drilling of AS 15 Production well, Balatsaid “It is one of the most important factors that our power plant staff do their works with a great meticulousness and self-devotion”.
\r\n\tSüleyman Özüdo\u011fru, who stated that he is a member of the staff of MB Holding, and now is monitoring the operations in the drilling works of AS 15 production well, said “Mr. Muharrem Balat’s visit made us very happy. We are of the intention to get AS 15 production well ready for the tests in 15-20 days by working with a great care, day and night”.
\r\n\tGiving general information about the activities for Balat, Özüdo\u011fru, who has worked at the position of MTA Aegean Regional Director,  said “The most important factor, distinguishing drilling from many other processes, is that it is done only with experience and engineering calculations, by benefiting from the techniques of weight, pressure and other detections, in an unseen depth. The musts of every drilling operation are knowledgeable, experienced staff and equipment. Because geothermal drillings have been done in geologically divided formations, which have high temperatures and are generally in a constant motion, in the near past and the present, they have some additional difficulties in comparison with other drillings. To cope with these challenges, it is necessary to have a department about geothermal drillings in the related schools, and especially in terms of intermediate staff, it is necessary to train personnel by opening drilling departments at vocational schools”.
\r\n\tMentioning the importance of geothermal energy as well as the issues and challenges, which must be taken care of in the production phases, during the visitation, Ozan K\u0131l\u0131nç, who was assigned at AS 15 production well, said “Geothermal drilling works are very sensitive works, which require great attention. However, MB Holding, which adapted quality and safety as the fundamental principles of its works, leads in this sector, by assuming the role of the locomotive. We are continuing to our works with the drilling machine, IDECO H44 C Rambler, which has 2400 capacity with 4\/1\/2”, and we are acting with the awareness that each opened well is beneficial for the future of this country. By this reason, I am grateful to Mr. Muharrem Balat for providing a serious employment in the field of Ayd\u0131n-Salavatl\u0131. We are proud of being the solution partner of MB Holding, in this field”.
\r\n\tThe visitation was complete after the photographs had been taken.<\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"AS 15 \u00dcRET\u0130M KUYUSUNDA SON A\u015eAMA","en":"THE LAST PHASE OF AS 15 PRODUCTION WELL"},"langsDescription":{"tr":"AS 15 \u00dcRET\u0130M KUYUSUNDA SON A\u015eAMA","en":"THE LAST PHASE OF AS 15 PRODUCTION WELL"},"catTitle":"Haberler","cats":[{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"},{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"}],"catsSorted":[{"id":"53","parent_id":"52","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-3\/641","seoTitle":"haberler-3"},{"id":"52","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/haberler-2\/640","seoTitle":"haberler-2"}],"type":"2","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"0000-00-00 00:00:00","updated":"2017-09-21 14:13:10","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"1343","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5775005181bfc.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5775005181bfc.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5775005181bfc.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5775005181bfc.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5775005181bfc.jpg","fileName":"image5775005181bfc.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"1343","title":false,"content":false,"langsTitle":{"tr":null,"en":null},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/thumb\/image5775005181bfc.jpg","normalImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/normal\/image5775005181bfc.jpg","bigImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/big\/image5775005181bfc.jpg","orgImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/original\/image5775005181bfc.jpg","smallImage":"http:\/\/www.megeelektrik.com.tr\/upload\/small\/image5775005181bfc.jpg","fileName":"image5775005181bfc.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":null,"website":null,"email":null,"phone":null,"fax":null,"coordinates":false,"code":"","moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/haberler-3\/haberler-2"}}